อาหาร (음식, 식품)

อาหาร ภาษาเกาหลี 음식, 식품 อ่านว่า อึม-ชิก,ชิก-พุ่ม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog