อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (환율)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ภาษาเกาหลี 환율 อ่านว่า ฮวัน-ยุล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog