อย่าง (….게, …처럼)

อย่าง ภาษาเกาหลี ….게, …처럼

ตัวอย่าง : 맛있게 먹는데 (มา-ชิด-เก มอน-นึน-เด) – กินอย่างอร่อย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog