ห้องแต่งตัว (탈의실)

ห้องแต่งตัว ภาษาเกาหลี 탈의실 อ่านว่า ท่า-รี-ชิล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog