ห่อ (싸다, 포장하다)

ห่อ ภาษาเกาหลี 싸다, 포장하다

ตัวอย่าง : 선물을 포장하다 (ซอน-มุ-รึล โพ-จัง-ฮา-ดา) – ห่อของขวัญ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog