หาก (만약)

หาก ภาษาเกาหลี 만약

ตัวอย่าง : 만약 신가이 있으면 (มา-นยาก ชิน-กา-อี อิด-ซือ-มยอน) – ถ้าหากมีเวลา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog