หระเป๋าเดินทาง (여생 가방)

หระเป๋าเดินทาง ภาษาเกาหลี 여생 가방

ตัวอย่าง : 여행 가방을 챙기다 (ยอ-เฮง คา-บา-งึล เชง-กี-ดา) – เตรียมกระเป๋าเดินทาง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog