หยด (액체 방을)

หยด ภาษาเกาหลี 액체 방을

ตัวอย่าง : 물방울 (มุล-บัง-อุล) – หยดน้ำตา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog