หมิ่นประมาท (모욕하다, 멸시하다, 경시하다)

หมิ่นประมาท ภาษาเกาหลี 모욕하다, 멸시하다, 경시하다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog