หมอ ภาษาเกาหลี 놈

ตัวอย่าง : 이 놈 (อี นม) – หมอนี้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog