หมอ (의사)

หมอ ภาษาเกาหลี 의사

ตัวอย่าง : 환자를 치료하는 의사 (ฮวัน จา รึล ชี่ รโย ฮา นึน อึย ซา) – หมอกำลังรักษาคนไข้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog