หก (여섯, 육)

หก ภาษาเกาหลี 여섯, 육

ตัวอย่าง : 여섯 명 (ยอ-ซอด มยอง) – หกคน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog