ส่อง (비추다, 비추어 보다)

ส่อง ภาษาเกาหลี 비추다, 비추어 보다

ตัวอย่าง : 거울에 비추어 보다 (คุ-อุ-เร พี-ชู-ออ โพ-ดา) – ส่งกระจก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog