สารภาพ (고백하다, 자백하다)

สารภาพ ภาษาเกาหลี 고백하다, 자백하다

ตัวอย่าง : 사랑을 고백하다 (ซา-รา-งึล โค-เบ-คา-ดา) – สารภาพรัก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog