สะพาย (메다, 어깨에 걸치다)

สะพาย ภาษาเกาหลี 메다, 어깨에 걸치다

ตัวอย่าง : 가방을 등에 메다 (คา-บา-งึล ทือ-เง เม-ดา) – สะพายกะเปล่าที่หลัง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog