สอน (가르치다)

สอน ภาษาเกาหลี 가르치다

ตัวอย่าง : 영어를 가르치다 (ยอ-งอ-รึล คา-รือ-ชิ-ดา) – สอนภาษาอังกฤษ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog