สวัสดี (안녕,안녕하세요)

สวัสดี ภาษาเกาหลี 안녕,안녕하세요 อ่านว่า อัน-นยอง,อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog