ศาสนาคริสต์ (기독교)

ศาสนาคริสต์ ภาษาเกาหลี 기독교

ตัวอย่าง : 지독교를 믿다 (ชิด-กก-โย-รึล มิด-ตะ) – นับถือศาสนาคริสต์

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog