ว่าว (연)

ว่าว ภาษาเกาหลี 연

ตัวอย่าง : 연을 날리다 (ยอ-นึล นัล-ริ-ดา) – เล่นว่าว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog