วิกฤต (위기)

วิกฤต ภาษาเกาหลี 위기

ตัวอย่าง : 위기에 처하다 (วี-กี-เอ ชอ-ฮา-ดา) – อยู่ในภาวะวิกฤต

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog