วาง (놓다, 내려놓다, 두다, 배치하다)

วาง ภาษาเกาหลี 놓다, 내려놓다, 두다, 배치하다

ตัวอย่าง : 물건을 놓다 (มุล-กอ-รึล โน-ทา) – วางของ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog