วัชพืช (잡초)

วัชพืช ภาษาเกาหลี 잡초

ตัวอย่าง : 잡초를 뽑다 (ชับ-โช-รึล ปบ-ตะ) – ถอนวัชพืช

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog