ร้องเรียก (큰소리로 부르다, 큰소리로 외치다, 큰소리로 요청하다)

ร้องเรียก ภาษาเกาหลี 큰소리로 부르다, 큰소리로 외치다, 큰소리로 요청하다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog