ร่ม (우산)

ร่ม ภาษาเกาหลี 우산 อ่านว่า อู-ซัน

ร่ม (우산)
ร่ม (우산)

ตัวอย่างประโยค

우산 가지고 나가세요. อ่านว่า อู-ซัน-คา-จี-โก-นา-กา-เซ-โย

แปลว่า เอาร่มติดตัวไปด้วยนะคะ

우산 있어요 ? อ่านว่า อู-ซัน-อี-ซ้อ-โย๊

แปลว่า มีร่มมั้ยครับ ?

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog