ร่มไม้ (나무 그늘)

ร่มไม้ ภาษาเกาหลี 나무 그늘 อ่านว่า นา-มู-คือ-นึล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog