ร่มเงา (그늘)

ร่มเงา ภาษาเกาหลี 그늘 อ่านว่า คือ-นึล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog