ร่มชูชีพ (낙핟산)

ร่มชูชีพ ภาษาเกาหลี 낙핟산 อ่านว่า นัก-ฮัด-ซัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog