ร่มกันแดด (양산)

ร่มกันแดด ภาษาเกาหลี 양산 อ่านว่า ยัง-ซัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog