รุ่นเดียวกัน (동년배의 같은 연배의, 동기)

รุ่นเดียวกัน ภาษาเกาหลี 동년배의 같은 연배의, 동기

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog