รุ่นพี่ (선배)

รุ่นพี่ ภาษาเกาหลี 선배 อ่านว่า ซอน-แบ

รุ่นพี่ (선배)
รุ่นพี่ (선배)

ตัวอย่างประโยค

졸업한 선배들에게도 연락해 봐. อ่านว่า โช-รอบ-ฮัน-ซอน-แบ-ดือ-เร-เก-โด-ยอน-รัก-แฮ-พวา

แปลว่า ลองติดต่อรุ่นพี่ที่เรียนจบมา

졸업하는 선배들에게 후배들이 꽃다발을 전달하였다. อ่านว่า โช-รอบ-ฮา-นึน-ซอน-แบ-ดือ-เร-เก-ฮู-แบ-ดือ-รี-โก้ช-ตะ-บา-รึล-ชอน-ดัล-ฮา-ยอช-ตะ

แปลว่า รุ่นน้องมอบช่อดอกไม้ให้รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog