รา (곰팡이)

รา ภาษาเกาหลี 곰팡이

ตัวอย่าง : 과자에 곰팡이 피다 (ควา-จา-เอ คม-พา-งิ พี-ดา) – ขนมขึ้นรา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog