รังแก (남을 괴롭히다, 못살게 굴다, 위협하다)

รังแก ภาษาเกาหลี 남을 괴롭히다, 못살게 굴다, 위협하다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog