รอบคอบ (신중하다)

รอบคอบ ภาษาเกาหลี 신중하다

ตัวอย่าง : 신중하게 생각하다 (ชิน-จุง-ฮา-เก เซง-กา-คา-ดา) – คิดรอบคอบ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog