รอดพ้น (벗어나다)

รอดพ้น ภาษาเกาหลี 벗어나다

ตัวอย่าง : 위험에서 벗어나다 (วี-ฮอ-เม-ซอ พอ-ซอ-นา-ดา) – รอดพ้นจากอันตราย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog