รก (복잡하다, 엉망이다)

รก ภาษาเกาหลี 복잡하다, 엉망이다

ตัวอย่าง : 방안이 엉망이다 (พา-งา-นี ออง-มา-งิดา) – ในห้องรกมาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog