รกร้าง (황무지의)

รกร้าง ภาษาเกาหลี 황무지의

ตัวอย่าง : 저 땅은 왕무지이다 (ชอ ตา-งึน วาง-มุ-จี-อี-ดา) – ที่ดินนั้นรกร้าง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog