ยินดีต้อนรับ (환영하다,어서 오세요)

ยินดีต้อนรับ ภาษาเกาหลี 환영하다 อ่านว่า ฮวัน-ยอง-ฮา-ดา , 어서 오세요 อ่านว่า ออ-ซอ-โอ-เซ-โย

ยินดีต้อนรับ (환영하다,어서 오세요)
ยินดีต้อนรับ (환영하다,어서 오세요)

ตัวอย่างประโยค

학교에 오신 것을 환영합니다. อ่านว่า ฮัก-กโย-เอ-โอ-ชิน-กอ-ซึล-ฮวัน-ยอง-ฮัม-นี-ดา

แปลว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนค่ะ

집에 오신 것을 환영합니다. อ่านว่า ชี-เบ-โอ-ชิน-กอ-ซึล-ฮวัน-ยอง-ฮัม-นี-ดา

แปลว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้าน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog