ยาก (어렵다)

ยาก ภาษาเกาหลี 어렵다

ตัวอย่าง : 한국어를 말하기가 어렵다 (ฮัน-กุ-กอ-รึล มัล-ฮา-กี-กา ออ-รยอบ-ตะ) – พูดภาษาเกาหลียาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog