ยัง (아직, 역시)

ยัง ภาษาเกาหลี 아직, 역시

ตัวอย่าง : 아직 밥을 먹지 않았다 (อา-จิก พา-บึล มอก-จี อา-นัด-ตะ) – ยังไม่ได้กินข้าว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog