ยอด (맨 윗부분, 꼭대리)

ยอด ภาษาเกาหลี 맨 윗부분, 꼭대리

ตัวอย่าง : 나무 꼭대리 (นา-มู กก-เต-รี) – ยอดต้นไม้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog