ยก (들다, 올리다)

ยก ภาษาเกาหลี 들다, 올리다

ตัวอย่าง : 물건을 들다 (มุล-กอ-นึล ทึล-ดา) – ยกของ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog