มี (있다, 소유하다)

มี ภาษาเกาหลี 있다, 소유하다

ตัวอย่าง : 숙제가 많이 있다 (ซุก-เจ-กา มา-นี อิด-ตะ) – มีการบ้านมาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog