มาก (많다, 많이, 매우)

มาก ภาษาเกาหลี 많다, 많이, 매우

ตัวอย่าง : 돈이 많다, 돈이 많이 있다 (โท-นี มัน-ทา, โท-นี มัน-นี อิด-ตะ) – มีเงินมาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog