มัธยมศึกษาตอนปลายลมั่นคง (견고하다, 확실하다, 틀림없다, 든든하다)

มัธยมศึกษาตอนปลายลมั่นคง ภาษาเกาหลี 견고하다, 확실하다, 틀림없다, 든든하다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog