มอง (바라보다, 주시하다)

มอง ภาษาเกาหลี 바라보다, 주시하다

ตัวอย่าง : 바라를 바라보다 (พา-รา-รึล พา-รา-โบ-ดา) – มองทะเล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog