ฟัง (듣다)

ฟัง ภาษาเกาหลี 듣다

ตัวอย่าง : 음악을 듣다 (อือ-มา-กึล ทึด-ตะ) – ฟังเพลง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog