พาสปอร์ต (여권)

พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ภาษาเกาหลี 여권 อ่านว่า ยอ-กวอน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog