พายุ (폭풍)

พายุ ภาษาเกาหลี 폭풍 อ่านว่า พ่ก-พุ่ง

พายุ ภาษาเกาหลี 폭풍 อ่านว่า พ่ก-พุ่ง
พายุ ภาษาเกาหลี 폭풍 อ่านว่า พ่ก-พุ่ง

ตัวอย่างประโยค

폭풍이 가라앉다. อ่านว่า พ่ก-พู่-งี-คา-รา-อัน-ดา

แปลว่า พายุสงบลง

폭풍이 그 배를 덮쳤다. อ่านว่า พ่ก-พู่-งี-คือ-แพ-รึล-ท่อพ-ชย้อช-ดา

แปลว่า พายุโหมกระหน่ำเรือลำนั้น

폭풍이 오나봐요. อ่านว่า พ่ก-พู่-งี-โอ-นา-พวา-โย

แปลว่า พายุกำลังจะมา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog