พายุหิมะ (눈보라)

พายุหิมะ ภาษาเกาหลี 눈보라 อ่านว่า นุน-โบ-รา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog