พายุฝน (폭풍우)

พายุฝน ภาษาเกาหลี 폭풍우 อ่านว่า พ่ก-พู่-งู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog