พลอย (보석)

พลอย ภาษาเกาหลี 보석 อ่านว่า โพ-ซอก

พลอย (보석)
พลอย (보석)

ตัวอย่างประโยค

그는 몹시 뛰어난 솜씨의 보석 세공사이다 อ่านว่า คือ-นึน-มบ-ชี-ตวี้-ออ-นัน-ซม-ชี้-อี-โพ-ซอก-เซ-กง-ซา-อี-ดา

แปลว่า เขาเป็นช่างเจียระไนเพชรพลอยที่มีฝีมือเยี่ยม

어머, 못 보던 보석 반지인데? อ่านว่า ออ-มอ,มด-โพ-ดอน-โพ-ซอก-พัน-จี-อิน-เด๊

แปลว่า โอ้,มันเป็นแหวนพลอย ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog